Tjänster
 

Det informationstekniska området är idag mycket brett och utvecklingen går så fort att det kan vara svårt att följa med i utvecklingen inom alla delar.

Det kan då vara bra att ha tillgång till stöd i form av, t ex "bollplank", resursförstärkning eller spetskompetens.

Vi tillhandahåller kompetens och resurser när dessa behov uppstår.